ASUTAMISLEPING (laadi alla pdf-fail)

MITTETULUNDUSÜHINGU

TIIA VÕHMA KEELTEKOOL

asutamisleping

Tiia Võhma (isikukood: 46505102219, elukoht: Puškini 13 - 41, 20309 Narva) ja Veera Denissenko (isikukood: 45703263715, elukoht: Kangelaste 17 - 15, 20603 Narva), edaspidi asutajad, on otsustanud sõlmida alljärgneva lepingu:

1. Käesolevaga asutatakse mittetulundusühing.

2. Mittetulundusühing on asutatud tähtajatult.

3. Mittetulundusühingu nimi on Tiia Võhma Keeltekool.

4. Mittetulundusühingu Tiia Võhma Keeltekooli asukoht on Narva ja aadressiks Puškini 8, 20308 Narva.

5. Mittetulundusühingu eesmärk on aidata muukeelsel elanikkonnal integreeruda Eesti ühiskonda riigikeeleoskuse omandamise kaudu ja võimaldada kohalikule elanikkonnale taskukohast võõrkeeleõpet. Eesmärgi saavutamiseks korraldab mittetulundusühing keelekursusi.

6. Mittetulundusühing on oma olemuselt erakool.

7. Asutajad on ühtlasi ka mittetulundusühingu liikmed.

8. Asutajad on kohustatud täitma põhikirja nõudeid, aktiivselt osa võtma mittetulundusühingu tööst.

9. Asutajad kinnitavad asutamislepingu sõlmimisega mittetulundusühingu põhikirja.

10. Asutajad on määranud juhatuse liikmete arvuks 1 (üks) ja selleks valitakse Tiia Võhma (isikukood: 46505102219, elukoht: Puškini 13 - 41, 20309 Narva).

11. Mittetulundusühingu revidendiks on määratud Ljudmila Jakovleva (isikukood: 45708283721, elukoht: 26. juuli 15- 1, 20207 Narva).

asutajad:

 

Tiia Võhma 

Veera Denissenko

Narva, 25. november 2002