MTÜ TIIA VÕHMA KEELTEKOOLI KODUKORD

 

I ÕPETAJA MEELESPEA

 

ÕPPERÜHM

Õpperühmad komplekteerib keeltekool, tagades õppurite vastavuse sihtgrupi kirjeldusele

Õpetajal ei ole õigust võtta õpperühma uusi õppureid või soovitada õppurile teist rühma keeltekooli teadmata

 

ÕPPETÖÖ

1. Õpetaja tuleb tundi aegsasti. Kui tunni algus lükkub edasi mingi aja võrra, tuleb see hiljem lõpetada või kokku leppida lisatunni suhtes

2. Tund on ette nähtud aktiivseks keeleõppeks

3. Õppuri(te) puudumisest teavitab õpetaja viivitamatult keeltekooli

4. Õpetaja kavatsusest tund ära jätta peab kõigepealt teada saama keeltekool ning alles seejärel õppurid

5. Õpetaja ootamatu ärasõidu, haigestumise või ms puhuks peab olema keeltekoolil tagavaramaterjal, mida saab kasutada asendustunnis

 

ÕPPEMATERJALID

1. Õpetajal on õigus valida õpik ja muud õppematerjalid ise. Õpik peab olema hulgimüügis ja muu lisamaterjal vastama õppekavale

2. Väljajagatav materjal peab olema läbimõeldud, väljavalitud õpik tuleb läbi töötada

 

II ÕPPURI MEELESPEA

 

ÕPPERÜHM

1. Tasuta proovitundi keeltekool ei paku, aga õppuril on õigus õpe igal ajal katkestada

2. Kui õppimine valitud rühmas tundub olevat liiga lihtne või raske, tuleb keeltekooliga nõu pidada ning üksmeele leides teise rühma üle minna

 

ÕPPETÖÖ

1. Õppetöö toimub tunniplaani kohaselt, õppur jõuab klassi väikese ajavaruga, hilinedes liitub rühmaga teisi segamata

2. Tunnis on mõistlik kõike kaasa teha ja arusaamatuste korral seletust paluda

3. Puudumise korral  palume põhjusest  teada anda

4. Koolisisesed arvestused on vabatahtlikud, kuid vajalikud eelkõige õppurile endale omandatu mahust ülevaate saamiseks

 

ÕPPEMATERJALID

1. Õpik ja paljundusmaterjal on valitud välja kursust juhendava õpetaja poolt, kes peab seda optimaalseimaks eesmärgistatud õpitulemuse saavutamiseks

2. Puudutud tundides väljajagatud materjal on võimalik hiljem tagantjärele kätte saada

 

III ÜLDMEELESPEA

 

1. Toimiva töökorralduse  tagab vastastikune lugupidamine, koostöö, võrdsus ja vabadus ning kinnipidamine kokkulepitud reeglitest