margarita vNimi: Margarita Koskinen

Sünniaeg: 21.10.1968

Sünnikoht: Venemaa, Karjala, Petrozavodsk

Kodakondsus: Eesti

HARIDUSKÄIK:

Tartu Ülikooli Narva Kolledž, magistriõpe, humanitaarainete õpetaja vene õppekeelega koolis, 2006

Tallinna Pedagoogikaülikool, vene keele ja kirjanduse õpetaja eesti koolis, 1992

Rakvere 3. Keskkool, 1987

TÖÖKOGEMUS:

Narva Eesti Gümnaasium, õppealajuhataja, alates sept. 2006

Tartu Ülikooli Narva Kolledž, eesti keele õpetaja, 2003-2006

Tartu Ülikooli Narva Kolledž,   erakordne õpetaja,   2002/2003.a

Narva Joala Kool,   eesti keele õpetaja,   1999 – 2002

Narva Pedagoogika- ja Riigikeeleõppekeskus,   eesti keele metoodik,   1997 –1999

Narva 12. Keskkool,   eesti keele õpetaja,   1994 –1997

Narva Kõrgkool,   eesti keele õpetaja, 1992-1994

VIIMASED TÄIENDKOOLITUSED:

Nüüdisaegne õpikäsitus kirjanduse ja eesti keele õpetamisel, FIE Merike Vardja, 2018

Nüüdisaegne muutuv õpikäsitlus:kes ja kuidas peab muutuma?, TÜNK, 2017

Õpetaja digipädevused: kas e-Tiiger magab?, TÜNK, 2016

Teksti vastuvõtu ja loomise oskus gümnaasiumi eesti keele õpitulemusena, FIE Merike Vardja, 2016

SA INNOVE korraldatud B2 taseme eesti keele eksami hindamine, SA INNOVE, 2014

Õpetaja positiivne emotsionaalne häälestus ja toimetulek, LOGOSERV, 2013

Õpikultuur ja tulemus: diferentseeritud õpe, LOGOSERV, 2012

Vene keele riigieksami hindajate koolitus, REKK, 2012

Riiklikest õppekavadest tulenev kooli õppekava uuendamine, TLÜ, 2010

Eesti keele tasemeeksamitealane koolitusseminar, REKK, 2007

Juhtimiskursus koolijuhtidele, 160 tundi, EMI ECO, aprill 2007

Õppenõukogu tegevus üldhariduskoolides, 16 tundi, Merlecons, september 2006

Üliõpilaste juhendamine ja Kvaliteedi hindamine, Kubija koolitus (3-päevane), 2005

40- tunnine kursus “Arvuti koolis” Tiigrihüppe raames, 2002

Kursus Eesti keel vene kooli 7.kl, 4 tundi, 2001

Tekst keeletunnis, 8 tundi, 2001

Eesti kirjandus muukeelses koolis eesti keeles, 6 tundi, 2000

Eesti keele kui teise keele algõpetus, 6 tundi, 2000

Eesti keele õpetamise metoodikast, 14 tundi, 2000

Eesti keele õpetamise metoodika algastmes, 14 tundi 2000

EL Phare koolituskursused erinevate osaoskuste õpetamiseks, 1999

Eesti lastekirjandus koolituskursus 7 tundi, 1999

Sugestiivõppe elementide kasutamise kursus 12 tundi, 1998

ÕPPETÖÖ

Loetud loengud Tartu Ülikooli Narva kolledžis :

Praktiline eesti keel

Eesti keele kõne ja teksti mõistmise intensiivkursus

Ametialane eesti keel

Eesti keele vestluskursus

Eesti keele kirjaliku väljenduse õpetus

Eesti keele vestluskursus Avatud ülikoolis

Ajaleht võõrkeele tunnis

Suuline ja kirjalik tõlge eesti keeles

Asjaajamine eesti keeles

TEADUSLIK JA ARENDUSTEGEVUS

Magistritöö teemal “Tekste ja ülesandeid erialase eesti keele õpetamiseks Tartu Ülikooli Narva Kolledži kohaliku omavalitsuse korralduse eriala üliõpilastele”(õppevahend)

Diplomitöö Tallinna Pedagoogikaülikooli juures teemal “Ajalehe pealkirjade struktuuri iseärasused eesti ja vene keeles” (ajalehe Õhtuleht- Вечерний Таллинн alusel).

Koolis töötanud eesti keele ainesektsiooni juhatajana

Osalenud linna eesti keele õpetajate ainesektsiooni töös

LISAINFO:

Keeleoskus:

eesti keel – emakeel

vene keel – valdan vabalt

inglise keel – vähesel määral