DIPLOM (laadi alla pdf-fail)

Nimi: Jelena Jakovleva

Sünniaeg: 11. veebruar 1973

Sünnikoht: Narva, Eesti

Kodakondsus: Eesti

HARIDUSKÄIK:

1994 – 1998 Tallinna Pedagoogika Ülikool,  rakenduskõrgkooli ja ülikooli diplomiõpe eriala: eesti keele kui võõrkeele ja eesti kultuuriloo õpetaja põhikoolis ja gümnaasiumis

1990 – 1992 Narva Kõrgkooli eriosakond, lasteasutuse kasvataja

1980 – 1990 Narva 12. Keskkool

TÖÖKOGEMUS:

Alates 01.09.1999         Narva Kesklinna Gümnaasium, eesti keele õpetaja põhikoolis ja gümnaasiumis

Tööülesanded:  lastele eesti keele õpetamine, laste kasvatamine, riigieksamiteks ettevalmistamine

01.06.1994 – 13.08.1999           Narva  lasteaed “Punamütsike”, keelekümblusrühma kasvataja

Tööülesanded:  laste  õpetamine ja  kasvatamine keelekümblusrühmas

01.08.1992 – 31.05.1994  Narva Lastepäevakodu nr 26, kasvataja

Tööülesanded:  laste  õpetamine ja  kasvatamine vene õppekeelega lasteaias

1994 – 2002 eesti keele õpetaja Narva PRÕK-i täiskasvanute eesti keele kursustel

Tööülesanded:  eesti keele õpetamine täiskasvanutele, tasemeeksamiteks ettevalmistamine

Alates 2002. aastast MTÜ Tiia Võhma Keeltekooli eesti keele õpetaja

Tööülesanded:  eesti keele õpetamine täiskasvanutele, tasemeeksamiteks ettevalmistamine

2010, 2011 Töö õpetajana Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed projektides: eesti keele kursused töötutele ( Sola Integra, Kersti Võlu Koolituskeskus)

VIIMASED TÄIENDKOOLITUSED:

2016 SA Innove. Õpetaja professionaalset arengut toetav (rühma- või individuaal-) nõustamine

2015 ITC Professional Development. Eestimaa loodusliku ja kultuuri omapära kajastamise võimalused õpilaste uurimis- ja loovtöödes

2015 Mauritian Institute. Kuidas käituda äkkrünnaku olukorras?

2014 OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus. Koostöö lapsevanematega. Konfliktide lahendamise viisid. Õpilaste käitumisprobleemide ennetamine.

2014  Sihtasutus Innove. HEV õpilaste õpetamine ja toetamine õppetundides

2014  Sihtasutus Innove. Õpetaja professionaalset arengut toetav (rühma- või individuaal-) nõustamine

2013 OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus. Eripedagoogika alused.

2013 Sihtasutus Innove. Eesti keele teise keelena riigieksami ja põhikooli lõpueksami suulise osa hindamist/intervjueerimist tutvustav semin

2013 Sihtasutus Innove.  Õpetaja professionaalset arengut toetav individuaalnõustamine ning rühmanõus

2013 OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus. Väärtusõpetus ja lapse sotsiaalsete oskuste arendamine kultuuri, ajaloo ja kombestiku õpetamise kaudu. Õuesõpe.

2013  Sihtasutus Innove. Eesti keele teise keelena riigieksami ja põhikooli lõpueksami suulise osa intervjueerijate ja hindajate seminar.

2013 MTÜ Lapsele Oma Kodu. Hariduslike erivajadustega õpilased. Pere vägivalla mõju õpilaste käitumisele. Vaimne ja füüsiline vägivald.

2012 OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus. Aktuaalsed probleemid ja integratsioon üleminekul eestikeelsele aineõppele

2012 FIE Merike Vardja. Uurimis-, loov- ja praktiliste tööde korraldamine ning juhendamine.

2012 Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus. Eesti keele teise keelena gümnaasiumi ja põhikooli lõpueksami suulise osa hindajate ja intervjueerijate seminar.

2012 Tartu Ülikool. Õppija ettevalmistamine eesti keele tasemeeksamiks (B1, B2, C1).

2011 Merlecons ja KO OÜ. Hindamine lähtuvalt uuest riiklikust õppekavast

2011 Tartu Ülikooli Narva Kolledz. Uutest meetoditest ja uutest õppetehnoloogiatest funktsionaalse lugemise oskuste kujundamiseks.

2011 OÜ Merlecons ja Ko. Kooli arengukava koostamine ja vornistamine lähtuvalt uuest põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest.

2010 OÜ Kersti Võlu. Uus põhikooli ja gümnaasiumiseadus

2010 OÜ Õppekeskus Intellekt.  Eesti kultuuriruumi arendamine ja tunnetamine, integratsiooni protsessis Eesti ühiskonda

2009 OÜ Õppekeskus Intellekt. Erivajadustega lastega korrigeeriva töö organiseerimise teaduslik-metoodilised alused.

2009 DIIGITIIGER. Tiigrihüpe

2008 ADDENDA koolitus. Eesti ärikeel.

2008 OÜ Õppekeskus Intellekt. Eesti kultuuriuumi arendamine ja tunnetamine, integratsiooni protsessis eesti ühiskonda

LISAINFO:

Keeleoskus:

vene keel – emakeel

eesti keel – väga hea nii kõnes kui kirjas

Arvutioskus:

Tekstitöötlus (MC Word, OpenOffice.org Writer jt)

Tabeltöötlus  ( MS Excel, OpenOffice.org Calc )

Kasutan iga päev internetti

Tugevad küljed:

hea suhtlemisoskus, positiivse loomuga, aus, koostöövalmis, korrektne, kohusetundlik, pingetaluv, vastutustundlik

Nõrgad küljed:

ei oska inglise keelt

Huvialad:

reisimine, toalilled

Autojuhiload B-kategooria (alates 2009.aastast). Isikliku auto kasutamisvõimalus

Narvas 15.03.2016