MTÜ TIIA VÕHMA KEELTEKOOLI ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

Õpperühm moodustatakse sihtrühma kirjeldusele vastavatest õppureist (vt kursuste lühikirjeldus), sest õpe on tulemuslik vaid lähtetaseme teadmiste olemasolul.

Õpe on tasuline, vastavalt valitud maksetingimustele tuleb esimene makse teha enne õppetöö algust (vt hinnakirja)

Õppuri ja keeltekooli vahelisi suhteid reguleerib kirjalik leping (vt leping)

Keeltekool pakub keelepädevust arendada ja alal hoida  suhtlev-kogemuslikule meetodile tuginevatel pikaajalistel kursustel. See meetod arendab samavõrd nii kuulamist, kirjutamist, lugemist kui ka vestlemist (dialoog) ja kõnelemist (monoloog) ning on tõhusaim loomuliku keelekeskkonna puudumisel. Õppekoormuse jagamisel tugineme seigale, et inimene suudab päevas lisada oma aktiivsesse sõnavarra vaid 3-4 uut sõna

 Kui õppuril on eelmisest tasemeeksamist möödas hulk aega, siis on otstarbekas kõigepealt osaleda lähtetaseme eksamikursusel korrastamaks olemasolevaid keeleteadmisi.

Keeleeksami sooritustulemuse põhjal võib kavandada edasist õpet, sest kui inimene ei soorita tasemeeksamit vähemalt 80% ulatuses, pole tal mõtet järgmisele tasemeeksamile aastajagu õppimata minna

Õpetamis- ja õppemeetodeid on sadu, igas konkreetses olukorras toimib vaid 1-2, usume, et meie õpetajate erialane haridus ja pikaajaline töökogemus tagavad õppetöö tulemuslikkuse